Filtry przemysłowe

Filtry przemysłowe

Filtry przemysłowe to urządzenia służące do oczyszczania materiałów sypkich, gazów i cieczy. Czym jest filtracja przemysłowa? Jakie rodzaje filtrów przemysłowych można wyróżnić i jakie są ich zastosowania?

Filtracja przemysłowa

Filtry przemysłowe
Filtry przemysłowe

Rolą filtrów przemysłowych jest zatrzymanie jak największej ilości zanieczyszczeń, które mogą negatywnie wpływać na środowisko i proces pracy. Właściwy dobór filtrów może znacznie obniżyć koszty użytkowania sprzętu. Procesy filtracji są stosowane w większości sektorów przemysłu, w tym motoryzacyjnego, chemicznego i spożywczego. Niemniej jednak filtracja przemysłowa stanowi wyzwanie zarówno dla producentów, jak i użytkowników. Kluczem do sukcesu z tym tematem jest dobranie odpowiedniego filtra do wybranych kryteriów. Proces filtracji polega na oddzieleniu składników mieszaniny gaz/ciecz od zawieszonych cząstek stałych poprzez zastosowanie porowatych przegród, które umożliwiają przejście gazu lub cieczy i zatrzymanie cząstek fazy stałej.

Rozróżniamy dwa rodzaje filtracji: oczyszczanie, zwane klarowaniem – dla zawiesin o stężeniu w fazie stałej < 0,1%, w celu uzyskania przesączu; separacja, zwana separacją, w przypadku zawiesin o stężeniu w fazie stałej > 0,1% 1%, w celu uzyskania osadu lub przesączu.

Filtry Przemysłowe – rodzaje

Filtry przemysłowe https://airconfilters.pl mogą się różnić w zależności od zastosowania – mogą być przystosowane do pracy pod ciśnieniem normalnym, podciśnieniem oraz nadciśnieniem. Idealnie nadają się do oczyszczania gazów, cieczy i procesów separacji.

Na przykład filtry wody, płynu chłodzącego i oleju do oczyszczania cieczy, filtry hydrauliczne do filtracji emulsji i oleju, automatyczne filtry samoczyszczące lub filtry magnetyczne do oczyszczania i uzdatniania wody. Filtry powietrza służą do sterylizacji lub oczyszczania powietrza oraz w procesach separacji gazów.

Najważniejsze podziały filtrów stosowanych w przemyśle to:

  • filtr oczyszczający powietrze,
  • filtr do oczyszczania cieczy,
  • filtr separacji frakcji.

 

Filtr powietrza

Jeśli chodzi o filtry powietrza https://www.schronisko.edu.pl/filtry-dla-przemyslu/, są one stosowane w wielu różnych gałęziach przemysłu. Służą nie tylko do oczyszczania powietrza – do jego sanityzacji, ale także do oddzielania wybranych gazów, takich jak dwutlenek węgla czy czysty azot. Przemysłowe filtry do gazów znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu i w wielu kategoriach urządzeń.

Jednym z najczęstszych zastosowań tego filtra są układy sprężania powietrza, które są następnie wykorzystywane w różnego rodzaju narzędziach lub w procesach specjalnych w zakładach naprawczych lub produkcyjnych.

 

Filtr cieczy

Filtr cieczy to zespół filtrów służących między innymi do uzdatniania wody w procesach technicznych lub oczyszczania jej po zakończeniu tych procesów – przed odprowadzeniem tej wody do ścieków. Ten typ filtra przemysłowego obejmuje filtry magnetyczne, które wychwytują cząsteczki metali z wody. Tego typu filtry są często stosowane w zamkniętych przemysłowych układach hydraulicznych do szybkiego oczyszczania wody z ciężkich zanieczyszczeń, które mogą uszkodzić elementy w takich układach.

Do takich filtrów należą również klasyczne filtry wodociągowe, które oczyszczają wodę z zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych i mechanicznych oraz filtry oleju silnikowego, które zapobiegają szybkiemu uszkodzeniu silników spalinowych i wspomagają wychwytywanie drobnych obcych olejów obecnych w wodzie.

Separator frakcji

Separatory frakcji stosowane są w przypadku materiałów sypkich, gdy ze względu na ich parametry fizykochemiczne konieczne jest oddzielenie podobnych mediów.

Kolejny dział filtrów przemysłowych

Filtry przemysłowe można również podzielić ze względu na możliwość zastosowania w różnych gałęziach przemysłu. W przemyśle powszechnie stosowane są filtry koalescencyjne, filtry workowe, filtry kątowe, filtry koszowe, filtry nabojowe oraz elektrofiltry. Filtry kasetowe mogą oddzielać dymy spawalnicze i pyły, filtry kątowe i koszyczkowe służą do wychwytywania ciał stałych z powietrza airconfilters.pl/filtry-do-przemyslu-i-produkcji/ , filtry workowe służą do usuwania cząstek stałych z powietrza, a filtry koalescencyjne służą do oczyszczania cieczy z gazów Stosowane są krople, elektrofiltry wyłapywać pyłki zawierające niewielki ładunek elektryczny.

Warto mieć na uwadze, że właściwy dobór filtrów przemysłowych to gwarancja bezpieczeństwa i wydajności wszelkiego rodzaju maszyn, jak również bardziej skomplikowanych instalacji przemysłowych czy produkcyjnych. Dlatego nie powinniśmy oszczędzać na filtrach, musimy je wymieniać w odpowiednich odstępach czasu. Dlatego zadbamy o to, aby spełniały powierzone im funkcje. Jednocześnie ciągłość procesu przemysłowego nie jest zakłócona. Filtry nie są dużym wydatkiem, a naprawdę mogą usprawnić Twoją pracę.